Bác Ngọc - Thái Nguyên Tôi thật sự hài lòng về sản phẩm mà con tôi mua Ngưu Hoàng Thanh Tâm, tôi đã sử dụng nhiều sản phẩm nhưng chưa có sản phẩm nào làm tôi yên tâm như sản phẩm này.Tôi mấy lần cấp cứu cảm thấy hoang mang từ khi dùng nó đến giờ được hơn 1 năm tôi thấy người khỏe hẳn.Cảm ơn công ty